Kintama serijinė apsaugos priemonių numeracija ir autorizavimas

 • Holograminiai ženklai su serijine numeracija

 • Holograminiai ženklai su serijine numeracija

 • Holograminiai ženklai su serijine numeracija

 • Demetalizacija su atitinkamu logotipu

 • Demetalizacija su atitinkamu logotipu

 • Demetalizacija ant auksinės plėvelės

 • Demetalizacija ant auksinės plėvelės

 • Demetalizuota plėvelė su užrašu 10

 • Demetalizuota plėvelė su užrašu 10

 • Demetalizacija auksinėje plėvelėje

 • Demetalizacija auksinėje plėvelėje

Kintama serijinė apsaugos priemonių numeracija atliekama ant suformuotų holograminių ženklų, atspausdinant Jūsų pasirinkto formato unikalius identifikacinius numerius. Mažesnio apsaugos lygio reikalaujantiems taikymams galima naudoti ir ne holograminius, o autorizuotus lipdukus – tokioje pat polimerinėje plėvelėje suformuoti pageidaujamus piešinius. Bandant perklijuoti šiuos lipdukus jie taip pat suirs.