Holograma etiketėje ir maistinėje plėvelėje

  • UAB "Holtida" logotipas plėvelėje

Nuo hologramos originalo į nikelinį spaudą perkelto vaizdo tiražavimas maistinėje, etiketinėje ar kitoje polimerinėje plėvelėje.