Universalios standartinės LT hologramos

  • Universali standartinė holograma APSAUGOTA / Universal standard hologram APSAUGOTA

  • Universali standartinė holograma APSAUGOTA / Universal standard hologram APSAUGOTA

  • Universali standartinė holograma APSAUGOTA / Universal standard hologram APSAUGOTA

Ženklo fone užrašas APSAUGOTA ir ant viršaus:

  • įvairių spalvų tekstas (pvz., užrašomas užsakovo logotipas ar pavadinimas ir numeracija);
  • demetalizuotas tekstas (užsakovo logotipas ar pavadinimas) bei numeracija, lokaliai pašalinant metalinį sluoksnį. Tekstas bus skaidrios raidės holograminiame vaizde.
  • Kintama serijinė apsaugos priemonių numeracija atliekama ant suformuotų holograminių ženklų atspausdinant užsakovo pasirinkto formato unikalius identifikacinius numerius.
  • Ženklų dydžiai pagal užsakovo poreikį.
  • Ženklai suyra bandant perklijuoti ar nuplėšiant (ant klijuoto pagrindo lieka žymė):